Hướng dẫn sử dụng máy giặt Electrolux qua 4 bước

Hướng dẫn sử dụng máy giặt Electrolux

–          Cắm phích cắm vào ổ cắm điện

–          Mở vòi nước

Hướng dẫn khởi động 4 bước

Bước 1: Đặt chương trình cho giai đoạn giặt

 

huong-dan-su-dung-may-giat-electrolux

Hướng dẫn sử dụng máy giặt Electrolux

–          1.Nhấn nút On/Off (bật/tắt)  để bật máy giặt

–          2. Vặn núm chọn chương trình đến chương trình mong muốn.

–          Đèn tương ứng sẽ phát sang

–          Chuông sẽ kêu

–          Núm chọn có thể vặn theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

–          Sau khi bạn chọn chương trình giặt, chương trình được chọn sẽ ở vị trí đó trong quá trình giặt

–          Màn hình hiển thị mức của chương trình quản lý thời gian, thời lượng của chương trình và chỉ báo cho các giai đoạn của chương trình.

–          3. Nếu bạn muốn đồ giặt của mình được vắt hoặc sử dụng nhiệt độ khác với nhiệt độ mà máy giặt gợi ý, nhấn các phím điều khiển Spin (vắt) và nhiệt độ lặp đi lặp lại để thay đổi tốc độ vắt và nhiệt độ.

–          4.nhấn các phím điều khiển tùy chọn, nếu bạn muốn giặt đồ với các chức năng đặt biệt.

–          Có thể kết hợp các chức năng khác nhau tùy vào chương trình đã chọn. Khi ấn các phím điều khiển này, các đèn dẫn hướng tương ứng phát sang. Khi nhấn lại các phím điều khiển này, đèn dẫn hướng tắt.

–          5. Nếu bạn muốn giảm thời gian giặt, nhấn phím điều khiển “Adjust Time” lặp đi lặp lại để giảm thời gian giặt.

–          Nếu bạn muốn trì hoãn chương trình giặt, hãy nhấn phím điều khiển tùy chọn “Delay Start” lặp đi lặp lại để chọn thời gian trì hoãn máy giặt.

Bươc 2: Bỏ đồ giặt vào máy

Hướng dẫn sử dụng máy giặt bước 2

Hướng dẫn sử dụng máy giặt bước 2

4. Chắc chắn rằng không còn đồ giặt giữa miếng đệm và cửa.

5. Đóng cửa lại

Bước 3: sử dụng bột giặt và chất phụ gia

  1. Ngăn định lượng bột giặt
  2. Model: EWF10932, EWF 10932S
  3. Đo lượng bột giặt và chất làm mềm vải
  4. Ngăn bột giặt

    Ngăn bột giặt

Bước 4: Bắt đầu chương trình

Để bắt đầu chương trình nhấn phím điều khiển Start/Pause đèn hướng dẫn tương ứng sẽ bật dừng lé sang và thời gian mặt định chương trình sẽ được hiển thị trên màn hình hiển thị.

Thiết bị sẽ tự động điều chỉnh thời gian chạy chương trình đã chọn theo loại và kích cỡ khối lượng.

Màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian chạy chương trình đã điều khiển.

Bài viết về sửa chữa điện lạnh này viết trong Uncategorized by admin. Bookmark the sua dien lanh.